Van STUCK naar STUK?

Van STUCK naar STUK?

Het hebben van gedachten is menselijk en noodzakelijk. Dit hebben we nodig om onze omgeving en de gebeurtenissen daarbinnen op waarde te schatten. We onderscheiden daarin constructieve en destructieve gedachten. Constructieve gedachten helpen ons verder en leveren ons opties en kansen. Destructieve gedachten Stapelen zich op (Stack) en zetten de boel op slot (Stuck), waardoor er geen ruimte voor beweging is. En wanneer iets vast komt te zitten, gaat hen vanzelf stuk.

Vroegtijdige inzichten kunnen uitval voorkomen: Het herkennen van deze sluipmoordenaar, de ziekmaker, is noodzakelijk om te voorkomen dat je STUK gaat. Hieronder een opsomming gedachten/overtuigingen. Ga eens bij jezelf na of je deze gedachten of behoeften ook hebt en vraag jezelf af: “Welke beperking leg ik mijzelf en anderen op wanneer ik dit als absolute waarde of waarheid beschouw?” Wat kan het mij en anderen opleveren wanneer ik hier stappen in zet?

  1. Bovenmatig belangrijk vinden wat anderen van je vinden en denken.
  2. In alles competent moeten zijn, goed zijn of zelfs uitblinken.
  3. Gefrustreerd raken door zaken buiten je invloed.
  4. Overbezorgdheid, zorgelijke gedachten over wat er allemaal gebeuren kan.
  5. Weerloosheid, pijn en verdriet overkomt je en je kan er niets aan doen.
  6. Negeren van problemen, niet aanpakken maar vermijden.
  7. Afhankelijkheid, je hebt altijd anderen nodig. Hulp, bevestiging of goedkeuring.
  8. Ik ben zoals ik ben en kan niet veranderen. Machteloos.
  9. Wie anders denkt is tegen mij.
  10. Constante behoefte aan controle.

De bovenstaande opsomming is niet volledig en het is zeer waarschijnlijk dat je destructieve gedachten aanhangt die niet op deze lijst staan. Het mooie is echter dat je ze wel zelf kunt achterhalen. Wanneer je vandaag of verder in de toekomst boos bent, teleurgesteld, je machteloos voelt, kortom wanneer je gevoel of emotie piekt of dipt, dan ga bij jezelf na, wat gebeurt er op dit moment en welke gedachte of overtuiging maakt dat ik vast zit. Misschien is er wel een popupcoach in de buurt. Bespreek het met hem of haar. Is deze er niet, vraag dan je leidinggevende of HR of ze depopupcoach willen inschakelen. Om te voorkomen dat jij en je collega’s onnodig vast komen te zitten.

Deel dit artikel:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp

Contact opnemen:

Lees ook:
Scroll naar top